Stavba rekonstrukce chodníku kolem cesty

propustky, žlaby, kanalizace, gabiony, potoky a říční toky

Stavba rekonstrukce-lení cesty

stavba lesních a polních cest, zemní práce a terénní úpravy

Stavba rekonstrukce sportoviště dětského-hřiště

kompletní realizace staveb sportovišť, sportovních a dětských hřišť

Stavba rekonstrukce skokanského-můstku

stavba a rekonstrukce skokanských můstků


Realizace inženýrských staveb

Stavební firma Stavby Gazurek, s.r.o. realizuje stavby cest pozemních komunikací, počínaje kanalizací, propustky, žlaby, opěrnými zdi, gabiony, až po regulaci toku potoků, říčních koryt, stavby chodníků, a povrchových úprav terénu.

Stavební firma Stavby Gazurek, s.r.o. pro svou stavební činnost disponuje širokou škálou vlastní stavební techniky, stavební mechanizace a odborně zaškoleným personálem pro obsluhu těžké stavební techniky.

Servis a opravy těžké stavební techniky

Stavební firma Stavby Gazurek, s.r.o. provozuje rovněž servis a opravy stavební techniky, veškeré těžké stavební techniky včetně kamionů, tahačů a nákladních automobilů. V tomto oboru firma působí jíž od roku 1994.

Servis, opravy bagrů a těžké stavební techniky www.opravy-bagru.cz



Stavba staveniště výkop bagry

bagry těžka stavební technika